ไฟล์หัวข้อการประชุม [ครั้งที่ 12]
[Poster] การเปรียบเทียบคุณภาพสไลด์ (slides) ชิ้นเนื้อไตจากการย้อมสี Jones’s methanamine silver ระหว่างวิธีการให้ความร้อนโดยใช้ silver bath กับการใช้เครื่อง microwave [Poster] โครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่ทางปฏิบัติ เรื่อง บันทึกอุบัติการณ์ [Poster] สถิติผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2552-2556 [Poster] Evaluation of two commercial real-time PCR assays, conventional PCR and acid fast bacilli stain for detection of Mycobacterium tuberculosis complex in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue [Oral] Development of Multiplex allele specific PCR detection of KRAS gene mutation from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue among colorectal cancer patients [Oral] Tlr2 and Cd14 Expressions in Gastric Tumors in Gan and Gan Myd88-/- Mice Using Laser Microdissection-Based Real time RT-PCR Analysis [Present] New Technology of Cancer Dx [Present] ความเสี่ยงและอุบัติการณ์ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [Present] Laboratory Safety Standard การปฏิบัติการทางด้านศัลยพยาธิ [Present] การขอคำรับรองความสอดคล้องของผลการตรวจ ER, PR, HER2 และ Ki67 ในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม [Present] การเตรียมความพร้อมขอคำรับรอง การปฏิบัติการทางด้านศัลยพยาธิ การเตรียมความพร้อมกับการรองรับการตรวจคุณภาพระบบใหม่ของห้องปฏิบัติการ
บทคัดย่อ Poster Presentation 11
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรกมนุษย์ที่มีแคดเมียมสะสมในปริมาณสูง 23/02/2558 พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาเป็นสื่ออีเล็คทรอนิค 23/02/2558 แผ่นจับยึดชิ้นเนื้อสำหรับทำ Frozen section 23/02/2558 อุบัติการณ์โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด B-Cell และ T-cellระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 23/02/2558 การพัฒนาการจัดเก็บบล็อกชื้นเนื้ออย่างเป็นระบบ 23/02/2558 การนำเนื้อสมองออกจากกะโหลกศีรษะในการตรวจศพทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิดด้วยวิธีจุ่มน้ำ 23/02/2558 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย้อม EBER ISH ในชิ้นเนื้อแบบการใช้เครื่องย้อมอัตโนมัติกับวิธีกึ่งอัตโนมัติ 23/02/2558 น้ำยารักษาสภาพชิ้นเนื้อชนิดใหม่สำหรับการย้อมชิ้นเนื้อตัวอย่างด้วยวิธี Masson’s trichome 23/02/2558 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาว ด้วยเครื่อง Flow cytometer ยี่ห้อ BD รุ่น FACSCanto II จากการเตรียมเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Whole blood lysis กับวิธีปั่นแยกเซลล์ density gradient) 23/02/2558 การเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยปราศจากไซลีน 23/02/2558
ไฟล์การนำเสนอผลงาน Poster / Oral Presentation [ครั้งที่ 10]

ผู้ประสานงานการจัดอบรม


คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร | โทรศัพท์ 0-2354-8208 ต่อ 121, 141
คุณกรทอง แจ่มศรีแก้ว | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 239
คุณอาริษา แสงศรี | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 126
คุณเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ | โทรศัพท์ 0-2354-8208-15 ต่อ 229 , 236
โทรสาร 0-2354-8200
Email : mail@iop.or.th
Counter
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ วันนี้
26
ทั้งหมด
29,119